Đồng vị pha MBA T8 Nhơn Thạnh với lưới 22kV Quy Nhơn

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, ngày 22/7/2014 phòng Kỹ thuật đã phối hợp với phòng Điều độ và Điện lực Phú Tài thực hiện đo kiểm tra đồng vị pha tại DCL 438-1 trạm trung gian Nhơn Thạnh giữa 2 nguồn: nguồn 22kV từ xuất tuyến 471 E20 và nguồn 22kV qua MBA T8 (16MVA-35/22/15kV) cấp điện từ cuộn 35kV của MBA T3 E21 (25MVA-110/35/10kV).

Điện lực Phù Mỹ tổ chức lớp huấn luyện, kiểm tra chức danh Phiếu công tác-Phiếu thao tác (PCT-PTT) năm 2014
31/07/2014,07:30:45

Ngày 25 tháng 07 năm 2014 tại hội trường của Trường THCS Thị trấn Phù Mỹ, Điện lực Phù Mỹ phối hợp với phòng Kỹ Thuật An Toàn và phòng Điều Độ tổ chức bồi huấn và kiểm tra chức danh thực hiện PCT-PTT cho cán bộ công nhân viên thuộc 2 Đơn vị: Điện lực Phù Cát và Điện Lực Phù Mỹ.

Một số vấn đề mới của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng hóa đơn và xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
30/06/2014,16:45:49

Năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành 2 thông tư mới hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn chứng từ, đó là: Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/2013/NĐ-CP hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Trong đó một số điểm mới cần quan tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) tại Công ty Điện lực Bình Định như sau:

MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG CỦA MẪU HỢP ĐỒNG MBĐ BAN HÀNH THEO TT 19/2014/TT-BCT NGÀY 18/6/2014
30/06/2014,10:40:43

Ngày 18 tháng 6 năm 2014 Bộ Công Thương đã ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (mẫu hợp đồng) kèm theo Thông tư số 19/2014/TT-BCT thay thế mẫu hợp đồng ban hành theo Quyết định số 08/2006/QĐ-BCN ngày 12/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 8 năm 2014.

Ngành Công Thương khu vực miền Trung- Tây Nguyên: Điện hỗ trợ đắc lực cho sản xuất
24/07/2014,10:42:53

Ngày 18/7/2014, tại TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực Miền Trung-Tây Nguyên lần thứ nhất I, năm 2014.

Đồng vị pha MBA T8 Nhơn Thạnh với lưới 22kV Quy Nhơn
31/07/2014,10:00:08

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, ngày 22/7/2014 phòng Kỹ thuật đã phối hợp với phòng Điều độ và Điện lực Phú Tài thực hiện đo kiểm tra đồng vị pha tại DCL 438-1 trạm trung gian Nhơn Thạnh giữa 2 nguồn: nguồn 22kV từ xuất tuyến 471 E20 và nguồn 22kV qua MBA T8 (16MVA-35/22/15kV) cấp điện từ cuộn 35kV của MBA T3 E21 (25MVA-110/35/10kV).

Khách hàng điện
Đến ngày: 30/06/2014
Đơn vị Số lượng
Hoài Ân 12028
Quy Nhơn 55609
Phú Tài 22337
An Nhơn 43493
Phù Mỹ 37186
Bồng Sơn 55128
Phú Phong 32160
Phù Cát 54196
Tuy Phước 28414
TỔNG CỘNG: 340551
Phụ tải & huy động nguồn
29/07/2014
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 205.3
Pmin 125.9
CS.HT Pnhận 201.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 4.3
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 3940.5
AnhậnHT 3852.5
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 88.0
Atđmua 0.0
Ảnh hoạt động
Đơn vị thành viên
Đơn vịĐT giao tiếp khách hàng 1 cửa
Điện lực Hoài Ân 056.3870832
Điện lực Quy Nhơn 056.6250299
Điện lực Phú Tài 056.3941555
Điện lực An Nhơn 056.3735777
Điện lực Phù Mỹ 056.3555333
Điện lực Bồng Sơn 056.3761234
Điện lực Phú Phong 056.3580555
Điện lực Phù Cát 056.3550567
Điện lực Tuy Phước 056.3633633
Khảo sát ý kiến
Theo bạn, phương thức thanh toán tiền dịch vụ tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà
Nộp tại quầy
Qua thẻ ATM
Điểm thu tập trung
Qua Internet Banking
Chọn
Liên kết website
Online: 18
Lượt xem: Da xem
Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả vì lợi ích của gia đình và xã hội