Lịch tạm ngừng cấp điện
Nội dung
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 28/2015 từ ngày 07/07/2015-13/07/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 27/2015 từ ngày 30/06/2015-06/07/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 26/2015 từ ngày 23/06/2015-29/06/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 25/2015 từ ngày 16/06/2015-22/06/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 24/2015 từ ngày 09/06/2015-15/06/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 23/2015 từ ngày 02/06/2015-08/06/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 22/2015 từ ngày 26/05/2015-01/06/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 21/2015 từ ngày 19/05/2015-25/05/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 20/2015 từ ngày 13/05/2015-19/05/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 19/2015 từ ngày 06/05/2015-12/05/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 18/2015 từ ngày 29/04/2015-05/05/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 17/2015 từ ngày 22/04/2015-28/04/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 16/2015 từ ngày 15/04/2015-21/04/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 15/2015 từ ngày 08/04/2015-14/04/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 14/2015 từ ngày 01/04/2015-07/04/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 13/2015 từ ngày 25/03/2015-31/03/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 12/2015 từ ngày 18/03/2015-24/03/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 11/2015 từ ngày 11/03/2015-17/03/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 11/2015 từ ngày 11/03/2015-17/03/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 10/2015 từ ngày 04/03/2015-10/03/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 08 và 09/2015 từ ngày 18/02/2015-03/03/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 07/2015 từ ngày 11/02/2015-17/02/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 06/2015 từ ngày 04/02/2015-10/02/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 05/2015 từ ngày 28/01/2014-03/02/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 05/2015 từ ngày 28/01/2014-03/02/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 04/2015 từ ngày 21/01/2014-27/01/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 03/2015 từ ngày 14/01/2014-20/01/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 02/2015 từ ngày 07/01/2014-13/01/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 01/2015 từ ngày 31/12/2014-06/01/2015
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 52/2014 từ ngày 24/12/2014-30/12/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 51/2014 từ ngày 17/12/2014-23/12/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 50/2014 từ ngày 03/12/2014-09/12/2014---
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 49/2014 từ ngày 03/12/2014-09/12/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 48/2014 từ ngày 26/11/2014-02/12/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 47/2014 từ ngày 19/11/2014-25/11/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 46/2014 từ ngày 12/11/2014-18/11/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 45/2014 từ ngày 05/11/2014-11/11/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 44/2014 từ ngày 29/10/2014-04/11/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 43/2014 từ ngày 22/10/2014-28/10/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 42/2014 từ ngày 15/10/2014-21/10/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 41/2014 từ ngày 08/10/2014-14/10/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 40/2014 từ ngày 01/10/2014-07/10/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 39/2014 từ ngày 24/9/2014-30/9/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 38/2014 từ ngày 17/9/2014-23/9/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 37/2014 từ ngày 10/9/2014-16/9/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 36/2014 từ ngày 03/9/2014-09/9/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 35/2014 từ ngày 27/8/2014-02/9/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 34/2014 từ ngày 20/8/2014-26/8/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 33/2014 từ ngày 13/8/2014-19/8/2014
Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 32/2014 từ ngày 06/8/2014-12/8/2014
1 2


Khách hàng điện
Đến ngày: 31/12/2014
Đơn vị Số lượng
Hoài Ân 13023
Quy Nhơn 56973
Phú Tài 22737
An Nhơn 47075
Phù Mỹ 46514
Bồng Sơn 56254
Phú Phong 32474
Phù Cát 55139
Tuy Phước 29790
TỔNG CỘNG: 359979
Phụ tải & huy động nguồn
07/06/2015
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 213.6
Pmin 139.6
CS.HT Pnhận 202.9
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 10.7
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 4292.4
AnhậnHT 4016.8
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 275.6
Atđmua 0.0
Ảnh hoạt động
Đơn vị thành viên
Đơn vịĐT giao tiếp khách hàng 1 cửa
Điện lực Hoài Ân 19001248
Điện lực Quy Nhơn 19001248
Điện lực Phú Tài 19001248
Điện lực An Nhơn 19001248
Điện lực Phù Mỹ 19001248
Điện lực Bồng Sơn 19001248
Điện lực Phú Phong 19001248
Điện lực Phù Cát 19001248
Điện lực Tuy Phước 19001248
Khảo sát ý kiến
Theo bạn, phương thức thanh toán tiền dịch vụ tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà
Nộp tại quầy
Qua thẻ ATM
Điểm thu tập trung
Qua Internet Banking
Chọn
Liên kết website
Online: 24
Lượt xem: Da xem
Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả vì lợi ích của gia đình và xã hội