Danh bạ chăm sóc khách hàng

Khách hàng điện
Đến ngày: 31/12/2014
Đơn vị Số lượng
Hoài Ân 13023
Quy Nhơn 56973
Phú Tài 22737
An Nhơn 47075
Phù Mỹ 46514
Bồng Sơn 56254
Phú Phong 32474
Phù Cát 55139
Tuy Phước 29790
TỔNG CỘNG: 359979
Phụ tải & huy động nguồn
07/06/2015
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 213.6
Pmin 139.6
CS.HT Pnhận 202.9
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 10.7
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 4292.4
AnhậnHT 4016.8
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 275.6
Atđmua 0.0
Ảnh hoạt động
Đơn vị thành viên
Đơn vịĐT giao tiếp khách hàng 1 cửa
Điện lực Hoài Ân 19001248
Điện lực Quy Nhơn 19001248
Điện lực Phú Tài 19001248
Điện lực An Nhơn 19001248
Điện lực Phù Mỹ 19001248
Điện lực Bồng Sơn 19001248
Điện lực Phú Phong 19001248
Điện lực Phù Cát 19001248
Điện lực Tuy Phước 19001248
Khảo sát ý kiến
Theo bạn, phương thức thanh toán tiền dịch vụ tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà
Nộp tại quầy
Qua thẻ ATM
Điểm thu tập trung
Qua Internet Banking
Chọn
Liên kết website
Online: 15
Lượt xem: Da xem
Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả vì lợi ích của gia đình và xã hội