Danh bạ chăm sóc khách hàng

Khách hàng điện
Đến ngày: 28/07/2015
Đơn vị Số lượng
Hoài Ân 13269
Quy Nhơn 58276
Phú Tài 23028
An Nhơn 48246
Phù Mỹ 49657
Bồng Sơn 57077
Phú Phong 32865
Phù Cát 55528
Tuy Phước 30846
TỔNG CỘNG: 368792
Phụ tải & huy động nguồn
20/07/2015
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 219.6
Pmin 119.6
CS.HT Pnhận 214.4
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 5.7
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 4044.5
AnhậnHT 3930.7
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 113.9
Atđmua 0.0
Ảnh hoạt động
Đơn vị thành viên
Đơn vịĐT giao tiếp khách hàng 1 cửa
Điện lực Hoài Ân 19001248
Điện lực Quy Nhơn 19001248
Điện lực Phú Tài 19001248
Điện lực An Nhơn 19001248
Điện lực Phù Mỹ 19001248
Điện lực Bồng Sơn 19001248
Điện lực Phú Phong 19001248
Điện lực Phù Cát 19001248
Điện lực Tuy Phước 19001248
Khảo sát ý kiến
Theo bạn, phương thức thanh toán tiền dịch vụ tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà
Nộp tại quầy
Qua thẻ ATM
Điểm thu tập trung
Qua Internet Banking
Chọn
Liên kết website
Online: 6
Lượt xem: Da xem
Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả vì lợi ích của gia đình và xã hội