Danh bạ chăm sóc khách hàng

Khách hàng điện
Đến ngày: 27/12/2013
Đơn vị Số lượng
Hoài Ân 11847
Quy Nhơn 54613
Phú Tài 21731
An Nhơn 40646
Phù Mỹ 33225
Bồng Sơn 54445
Phú Phong 30581
Phù Cát 40557
Tuy Phước 27536
TỔNG CỘNG: 315181
Phụ tải & huy động nguồn
14/04/2014
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 202.3
Pmin 117.6
CS.HT Pnhận 195.9
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 9.2
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 3922.2
AnhậnHT 3805.2
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 117.0
Atđmua 0.0
Ảnh hoạt động
Đơn vị thành viên
Đơn vịĐT giao tiếp khách hàng 1 cửa
Điện lực Hoài Ân 056.3870832
Điện lực Quy Nhơn 056.6250299
Điện lực Phú Tài 056.3941555
Điện lực An Nhơn 056.3735777
Điện lực Phù Mỹ 056.3555333
Điện lực Bồng Sơn 056.3671234
Điện lực Phú Phong 056.3580555
Điện lực Phù Cát 056.3550567
Điện lực Tuy Phước 056.3633633
Khảo sát ý kiến
Theo bạn, phương thức thanh toán tiền dịch vụ tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà
Nộp tại quầy
Qua thẻ ATM
Điểm thu tập trung
Qua Internet Banking
Chọn
Liên kết website
Online: 1
Lượt xem: Da xem
Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả vì lợi ích của gia đình và xã hội